Conjunt AmbraElite AMG Roller

Conjunt format per:

  • Bota Risport Ambra Elite
  • Plantilla AMG Roller Innovation / Revolution I / Revolution III
  • Rodes Roll Line (possibilitat escollir i combinar dureses)
  • Joc Rodaments

Escollir la numeració de la plantilla en funció del número de bota.

Sol·licitar informació tècnica per tal d'escollir la mida més adient.

Possibilitat de personalització.

1 x BOTA RISPORT AMBRA ELITE
1 x PLANTILLA-AMGROLLER
8 x RODES ARTÍSTIC ROLL LINE
1 x RODAMENTS BLINDATS
674,00 €

Productes similars