Sac Absorbidor Olor/Humitat

Nova idea per absorir olors i humitats desprès de la pràctica del patinatge. 

Manté les botes seques i preparades pel seu ús.

El sac conté combinació de carbonis especials per eliminar l'olor i Gel de Silici per l'eliminació de la humitat.

Si poses sac damunt d'un radiador i el form. la humitat absorbida s'evapora i dsprès el producte es pot utilitzar innumerables vegades.

Com tots els productes EDEA, és segur, no tòxic i no conté dimetil fulmerat (DMF).

Llegiu les instruccions per obtenir millors resultats.

Mides: 27 x 7 cm

El producte es serveix amb un parell de sacs, un per cada sabata.

Varis models disponibles a escollir.

18,00 €

Productes similars